جدیدترین محصولات

Ostrich breeding national training course

 

225000 تومان

دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ

افزودن به سبد توضیحات
Cultivate a nationwide training course

 

225000 تومان

دوره آموزشی سراسری پرورش بزسانن

افزودن به سبد توضیحات
Turkey nationwide training course

 

225000 تومان

دوره آموزشی سراسری پرورش بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Romanov sheep breeding national training course

 

225000 تومان

دوره آموزشی سراسری پرورش گوسفند رومانوف

افزودن به سبد توضیحات
Engraved eggs

 

155000 تومان

تخم حکاکی شده

افزودن به سبد توضیحات
Colorful ostrich

 

60000 تومان

پر رنگی شترمرغ

افزودن به سبد توضیحات
Seed Super Starter Turkey

 

4900 تومان

دان سوپر استارتر بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Turkey starter seeds

 

4790 تومان

دان استارتر بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Turkey turkey feed

 

4600 تومان

خوراک رشدیک بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Grower and feed turkeys

 

4400 تومان

خوراک رشد دو بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Production period feed

 

4750 تومان

خوراک دوره تولید

افزودن به سبد توضیحات
Electric cream machine

 

4000000 تومان

دستگاه خامه گیر برقی

افزودن به سبد توضیحات

جدیدترین دوره های آموزشی

National Training Course for turkey breeding

 

225000 تومان

دوره غیرحضوری آموزشی سراسری پرورش بوقلمون

تاریخ شروع دوره: در حال ثبت نام

مکان برگزاری دوره: شرکت فرادام زرین خاورمیانه

مدرس دوره: -

توضیحات
Romanov Unofficial National Training Course

 

225000 تومان

دوره غیرحضوری آموزشی سراسری پرورش رومانوف

تاریخ شروع دوره: در حال ثبت نام

مکان برگزاری دوره: شرکت فرادام زرین خاورمیانه

مدرس دوره: -

توضیحات
Indigenous chicken training course

 

225000 تومان

دوره غیرحضوری آموزشی پرورش مرغ بومی

تاریخ شروع دوره: در حال ثبت نام

مکان برگزاری دوره: شرکت فرادام زرین خاورمیانه

مدرس دوره: -

توضیحات
National Ostrich Breeding Course

 

225000 تومان

دوره غیرحضوری آموزشی سراسری پرورش شترمرغ

تاریخ شروع دوره: در حال ثبت نام

مکان برگزاری دوره: شرکت فرادام زرین خاورمیانه

مدرس دوره: مهندس باقری

توضیحات
National Training Course in Sanan Goat Breeding

 

225000 تومان

دوره غیرحضوری آموزشی سراسری پرورش بزهای سانن

تاریخ شروع دوره: در حال ثبت نام

مکان برگزاری دوره: شرکت فرادام زرین خاورمیانه

مدرس دوره: -

توضیحات
Il Sheffield sheep

 

12500000 تومان

گوسفند ایل دوفرانس

افزودن به سبد توضیحات
Texel Sheep

 

13000000 تومان

گوسفند تکسل

افزودن به سبد توضیحات
Murcia adult female goat

 

9500000 تومان

بز ماده بالغ مورسیا

افزودن به سبد توضیحات
Female goat of French breed

 

12300000 تومان

بز ماده سانن نژاد فرانسوی

افزودن به سبد توضیحات
Ostrich ostrich chick

 

580000 تومان

جوجه شترمرغ هچری

افزودن به سبد توضیحات
Chicken Chicken

 

700 تومان

جوجه مرغ گوشتی

افزودن به سبد توضیحات
One-day jihadi chicken

 

600 تومان

جوجه یکروزه جهادی

افزودن به سبد توضیحات
Buy Quebec One Day

 

2200 تومان

خرید کبک یک روزه

افزودن به سبد توضیحات
Seed Super Starter Turkey

 

4900 تومان

دان سوپر استارتر بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Turkey starter seeds

 

4790 تومان

دان استارتر بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Turkey turkey feed

 

4600 تومان

خوراک رشدیک بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Grower and feed turkeys

 

4400 تومان

خوراک رشد دو بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Electric cream machine

 

4000000 تومان

دستگاه خامه گیر برقی

افزودن به سبد توضیحات
Chinese wool sales

 

2700000 تومان

فروش پشم چین

افزودن به سبد توضیحات
2016 Digital Chicken Incubator

 

11000000 تومان

دستگاه جوجه کشی 2016 عددی مرغ

افزودن به سبد توضیحات
Animal Husbandry Misker

 

9000000 تومان

دستگاه میسکر دامپروری - 1تنی تکفاز

افزودن به سبد توضیحات
Engraved eggs

 

155000 تومان

تخم حکاکی شده

افزودن به سبد توضیحات
Colorful ostrich

 

60000 تومان

پر رنگی شترمرغ

افزودن به سبد توضیحات
150 watt infrared lamp

 

150000 تومان

لامپ مادون قرمز 150 وات

افزودن به سبد توضیحات
Ostrich breeding national training course

 

225000 تومان

دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ

افزودن به سبد توضیحات
Cultivate a nationwide training course

 

225000 تومان

دوره آموزشی سراسری پرورش بزسانن

افزودن به سبد توضیحات
Turkey nationwide training course

 

225000 تومان

دوره آموزشی سراسری پرورش بوقلمون

افزودن به سبد توضیحات
Romanov sheep breeding national training course

 

225000 تومان

دوره آموزشی سراسری پرورش گوسفند رومانوف

افزودن به سبد توضیحات