حمل ونقل


شرکت فرادام زرین خاورمیانه بصورت گسترده به سراسر ایران محصولات را تحویل مزرعه داران می دهد


نکته : مسئولیت حمل با مشتری است