جست و جو بر اساس قیمت


گروه محصولات بز


نر بز آلپاین - دام

Male Alpine Goat - Livestock

 

8000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بز یکساله آلپاین

One year old alpine goat

 

12000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

فروش بزغاله ماده آلپاین

Sale of Alpine female goats

 

5500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بزغاله مورسیا هفت الی هشت ماهه

Murcia kid seven to eight months

 

9000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بز مورسیا آبستن صددرصد

Murcia goat is 100% pregnant

 

13000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بزغاله مورسیا جفت نر و ماده 4 الی 5 ماهه

Murcia goat Murcia four to five months

 

12000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

فروش بزغاله سانن

Sale of goats

 

6000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بزسانن

Saanen Goat

 

8000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بز نر حدود یکساله مورسیا

One year old male goat of Murcia

 

4500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بزغاله نر مورسیا 3 ماهه

Malesia male goat for 3 months

 

2500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بز ماده بالغ مورسیا

Murcia adult female goat

 

9500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بز ماده سانن نژاد فرانسوی

Female goat of French breed

 

12300000 تومان

افزودن به سبد توضیحات