جست و جو بر اساس قیمت


گروه محصولات گوسفند


گوسفند شاروله

charollais sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند لاکن

lacaune sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند رومن

Roman Sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند ایلدوفرانس

ildofranse Sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند رومانوف

Romanove Sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند شال

Shaal Sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند افشار

Afshar Sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند همو و هترو افشار (برولا افشار)

Hetro and Hemmo Afshar Sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند قوچ رومانوف - دامپروری

Romanov ram sheep - livestock

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره پرواری افشار - سه الی چهارماهه

Afshar lamb - three to four months

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره سه الی چهارماهه افشار - ماده

Afshar three to four month old lamb

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند نر شال - فروش کیلویی

Shawl male sheep - livestock

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره رومانوف حدود چهارماهه

Romanov lamb four months old

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره رومانوف چهارماهه الی پنج ماهه

Romanov four-month-old lamb

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

میش رومانوف شکم دوم الی سوم به بعد

Romanov ewes second to third abdomen

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند ایل دوفرانس

Il Sheffield sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند تکسل

Texel Sheep

 

0 تومان

افزودن به سبد توضیحات