جست و جو بر اساس قیمت


گروه محصولات گوسفند


گوسفند قوچ رومانوف - دامپروری

Romanov ram sheep - livestock

 

12000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره پرواری افشار - سه الی چهارماهه

Afshar lamb - three to four months

 

4500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره سه الی چهارماهه افشار - ماده

Afshar three to four month old lamb

 

5500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند نر شال - فروش کیلویی

Shawl male sheep - livestock

 

2240000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره رومانوف حدود چهارماهه

Romanov lamb four months old

 

7000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره رومانوف چهارماهه الی پنج ماهه

Romanov four-month-old lamb

 

6500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

بره رومانوف سه ماهه

Romanov lamb quarter

 

6500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

میش رومانوف شکم دوم الی سوم به بعد

Romanov ewes second to third abdomen

 

12500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند ایل دوفرانس

Il Sheffield sheep

 

12500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

گوسفند تکسل

Texel Sheep

 

13000000 تومان

افزودن به سبد توضیحات