جست و جو بر اساس قیمت


گروه محصولات دوره های آموزشی


دوره آموزش شترمرغ - حضوری

Ostrich training course - in person

 

325000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

دوره آموزش بوقلمون - حضوری

Turkey training course - in person

 

325000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

دوره آموزش گوسفند رومانوف - حضوری

Romanov sheep training course - in person

 

325000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

دوره آموزش بزسانن - حضوری

Besson training course - in person

 

325000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ

Ostrich breeding national training course

 

225000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

دوره آموزشی سراسری پرورش بزسانن

Cultivate a nationwide training course

 

225000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

دوره آموزشی سراسری پرورش بوقلمون

Turkey nationwide training course

 

225000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

دوره آموزشی سراسری پرورش گوسفند رومانوف

Romanov sheep breeding national training course

 

225000 تومان

افزودن به سبد توضیحات