جست و جو بر اساس قیمت


گروه محصولات شترمرغ


جوجه شترمرغ 15 روزه

15-day-old ostrich chicks

 

670000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

جوجه شترمرغ 10 روزه

10-day ostrich chickens

 

530000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

جوجه شترمرغ یک ماهه

One month old ostrich chicks

 

750000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

جوجه شترمرغ هچری

Hatchery ostrich chickens

 

500000 تومان

افزودن به سبد توضیحات

جوجه شترمرغ هچری

Ostrich ostrich chick

 

580000 تومان

افزودن به سبد توضیحات