جدیدترین محصولات


Ostrich breeding national training course

دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ

Cultivate a nationwide training course

دوره آموزشی سراسری پرورش بزسانن

Turkey nationwide training course

دوره آموزشی سراسری پرورش بوقلمون

Romanov sheep breeding national training course

دوره آموزشی سراسری پرورش گوسفند رومانوف

Engraved eggs

تخم حکاکی شده

Colorful ostrich

پر رنگی شترمرغ

Seed Super Starter Turkey

دان سوپر استارتر بوقلمون

Turkey starter seeds

دان استارتر بوقلمون

Turkey turkey feed

خوراک رشدیک بوقلمون

Grower and feed turkeys

خوراک رشد دو بوقلمون

Production period feed

خوراک دوره تولید

Electric cream machine

دستگاه خامه گیر برقی

Chinese wool sales

فروش پشم چین

2016 Digital Chicken Incubator

دستگاه جوجه کشی 2016 عددی مرغ

Animal Husbandry Misker

دستگاه میسکر دامپروری - 1تنی تکفاز

Goat milking machine - two-unit machine

دستگاه شیردوش بز - دستگاه دوواحدی

Ostrich ostrich chick

جوجه شترمرغ هچری

Chicken Chicken

جوجه مرغ گوشتی

One-day jihadi chicken

جوجه یکروزه جهادی

Buy Quebec One Day

خرید کبک یک روزه

 

جدیدترین اخبار فرادام