جدیدترین محصولات


Wool folding machine

ماشین پشم چین گوسفند

creaming machin

خامه گیر برقی 140 لیتری

faradamkala

فرادام کالا

Salmon breeding training course

دوره آموزشی پرورش ماهی قزل آلا

Beekeeping training course

دوره آموزشی پرورش زنبورعسل

Quail and Quebec breeding training course

دوره آموزشی پرورش بلدرچین و کبک

Native chicken breeding training course

دوره آموزشی پرورش مرغ بومی

One-day-old quail

بلدرچین یکروزه یکماهه

charollais sheep

گوسفند شاروله

lacaune sheep

گوسفند لاکن

 

جدیدترین اخبار فرادام